Winkelwagen

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Privacy verklaring
In het kader van de privacy van onze klanten staan wij garant voor een optimale discreetheid met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.
Alle wettelijke- en fatsoens normen zullen door ons ten alle tijde nageleefd worden.

Hoe gaan wij om met deze informatie?
De informatie die opgeslagen wordt in onze database, wordt uiteraard gebruikt om bestellingen te kunnen verwerken, maar ook om verbeteringen door te voeren.
Indien noodzakelijk gebruiken wij uw gegevens om met u in contact te komen.

Registratie IP-Adres
Wij behouden ons het recht voor om uw IP adres te registreren.
Uw IP adres kan gebruikt worden om een bezoekersprofiel te definieren en het gebruik van de site te evalueren. Deze informatie helpt ons bij het verder ontwikkelen van deze site, bijvoorbeeld op het gebied van design en lay-out of productaanbod. Ook misbruik van onze website kan hierdoor achterhaald worden, wij doen hiervan altijd aangifte!

Kan ik mijn gegevens inzien?
Uw persoonlijke gegevens kunt u altijd inzien, door in te loggen op onze website.
Indien nodig kunt u uw gegevens wijzigen.

Wie hebben toegang tot de gegevens?
Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door Footwears zijn aangewezen binnen het kader van hun werkzaamheden.

Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt!

BackTop